Jdi na obsah Jdi na menu
 


hladiny vědomí

8. 6. 2006

Hladiny vědomí

Činnost mozku probíhá na principu výměny elektřiny. Všechny mozkové buňky spolu komunikují pomocí elektrických výbojů, které proudí mozkem neustále. Rychlost elektrické aktivity mozku, které se nazývají frekvence, se dělí do čtyř skupin, tzv. hladin vědomí. Jednotlivé hladiny vědomí mají tedy různou frekvenci a každá odpovídá jinému duševnímu i tělesnému stavu.

Hladina Beta ( 14 a více Hz )

Je charakterizována menším či větším napětím a vydrážděním, je stavem vědomého soustředění se na vnější svět, akceschopnosti a připravenosti reagovat. V hladině beta se nacházíme převážnou část dne a jejích nejvyšších hodnot ( nad 30Hz - tzv. superbeta )dosahujeme při vysokém duševním výkonu nebo při vypjatých stresových situacích. Hladina beta představuje pro organismus vysoký výdaj energie.

Hladina Alfa ( 8-13Hz )

Je stavem plné bdělosti bez jakéhokoliv napětí, v němž se mozek nezabývá soustředěným myšlením. Tento bdělý odpočinek je doprovázen příjemnými a slastnými pocity v návaznosti na zvýšenou tvorbu přirozených opiátů ( neurohormonů, z nichž nejznámější jsou endorfiny ). Hladina alfa je žádoucí stav většiny známých meditací. Schopnost člověka navodit kdykoliv přítomnost vln alfa může v tradičních meditačních technikách znamenat 10 a více let poctivého tréninku. Setrvání v hladině alfa posiluje a regeneruje všechny životní funkce.

Hladina Theta ( 4-7Hz )

Je částečným útlumem vědomí, kdy mozek nereaguje na smyslové podněty zvenčí. Dostáváme se do ní při nejhlubším uvolnění nebo ve spánku doprovázeném sny. Hladina Theta ( trans ) znamená jediný přístup k našemu podvědomí. Vyznačuje se vybavováním si vzpomínek - především nedůležitých, ale bolestných. Snění ve stavu theta podporuje představivost a tvořivost. Navodit samovolně hladinu theta a setrvat v ní znamená důsledný trénink.

Hladina Delta ( 0,5-3Hz )

Je charakterizována útlumem všech mozkových funkcí. Během hlubokého bezesného spánku, kdy do ní vstupujeme, dochází k výrazné regeneraci všech životních funkcí a hromadění energetických rezerv.