Jdi na obsah Jdi na menu
 


začínáme

7. 6. 2006

Začínáme

Éterická látka

Ektoplasma

Interdimenzionální jev

Tok energie

Využití čaker

Vyšší úrovně a jejich vyrovnávací zóny

Projekce do vyšších úrovní

Astrální dimenze

Projekce do virtuální reality

Akashické záznamy

Mentální dimenze

Buddhická dimenze

Átmická dimenze

Smrt

 Potom, co fyzické tělo usne, astrální tělo se promítá do fyzického světa. Jakmile energetické tělo expanduje, astrální tělo volně plyne a vznáší se nad fyzickým tělem, ale v rámci ochranného pole expandovaného energetického těla. Uvnitř tohoto pole, známého jako rozsah působení šňůry, se astrální tělo drží blízko fyzického světa, neboť je v poli éterické látky. Při vědomé astrální projekci se může zdát, že se projektujete přímo do astrální roviny. Vždy je tu však na začátku mezistádium, kdy existujete jako astrální forma blízko fyzické dimenze. Toto stadium projekce můžete přehlédnout, jestliže v momentu projekce ztratíte vědomí. Prostor kolem těla v rozsahu působení šňůry je naplněn éterickou látkou a astrální tělo je v reálném čase zadržováno v tomto poli, blízko fyzické dimenze.

Éterická látka

Éterická látka je substance skutečné životní síly vytvářená všemi živými tvory pouze tím, že jsou naživu. Je to substance někde mezi fyzickou a astrální látkou, zčásti fyzická a zčásti astrální. Éterická látka má určitou váhu. Je to velmi čistá substance mezi hmotou a energií a je podobná své hrubější obdobě — ektoplasmě. Za účelem poznání tohoto jevu byl prováděn vědecký výzkum. Umírající lidé v nemocnicích byli se svými postelemi umístěni na citlivé váhy krátce před úmrtím a připojeni na monitory EEG a EKG. Ve všech případech byla v okamžiku smrti zaznamenána náhlá ztráta hmotnosti kolem 8 gramů. To je způsobeno přelivem velkého množství éterické látky do astrálního těla v okamžiku fyzické smrti. To je podobné náhlému přesunu éterické látky do astrálního těla během zážitku blízkých smrti, kdy se tělo domnívá, že umírá. Tento náhlý rozsáhlý přesun éterické látky je počátkem procesu smrti. Podobným způsobem byla zkoumána také ektoplasma. Zhmotňovací média byla umístěna na citlivé váhy a požádána, aby vytvářela ektoplasmu na jiných citlivých vahách. Bylo zjištěno, že tato média ztratí právě takovou váhu, jaká přibude s ektoplasmou na druhé váze. Jestliže médium ektoplasmu zpětně absorbovalo, došlo k opačnému jevu. Ektoplasma je vytvářena čakrami. Přeměňují část fyzikální hmoty z těla média na jinou substanci ektoplasmu.

Interdimenzionální jev

Jakákoliv nefyzická nebo disinkarnovaná entita včetně astrálního těla musí v reálném čase blízko fyzické dimenze obsahovat éterickou látku. Nefyzické entity se bez éterické látky stáhnou zpět do dimenze, kde vznikly. Éterickou látku lze získat pouze z živých obyvatel fyzického světa.

Tok energie

Známá stříbrná šňůra dokáže více než pouze spoutat dvě těla. Je to skutečná pupeční šňůra přenášející informace a energii mezi fyzickým a subtilním tělem. Někteří projektoři ji vidí, jiní ne. Někdy vychází z pupku, jindy z čela. Oblast, odkud šňůra vychází, může záviset na aktivitě čaker. Nejsilnější a nejaktivnější čakra může řídit tok energie do subtilního těla. Záleží též na víře projektora a tvůrčí síle podvědomí. Šňůra se obvykle objeví právě tam, kde čekáte, že se objeví.

Jakmile astrální tělo vstoupí do astrální dimenze, musí být z čaker dobře zásobováno astrální energií, aby mohlo v této dimenzi interagovat. Jasná astrální paměť závisí velkou měrou na přístupné energii. Protože je astrální dimenze přirozenou sférou astrálního těla, nevymizí odtud kvůli nedostatku energie. Stejně jako v reálném světe — jestliže člověk několik dní nejedl a nespal, nezmizí do jiné dimenze. Pouze zeslábne, bude netečný a nebude příliš reagovat na fyzický svět.

Astrální mysl musí mít dost energie pro jasné a živé vzpomínky. Tyto astrální vzpomínky musí být dostatečně silné, aby vytvořily správný záznam ve fyzickém mozku tak, aby si je fyzická mysl mohla po probuzení vybavit. Např.: Nebudete-li spát několik dní, budete unavení, apatičtí a vaše interakce s realitou bude chabá a vágní. Shlédnete-li v tomto stavu nějaký film, budete si pamatovat jen málo. Později si možná budete vybavovat pouze útržky a všechny vzpomínky budou rozmazané a nejasné. Budete-li se však dívat na film dobře odpočatí, svěží a plní energie, dopadne to jinak. Budete dobře vnímat vše, co se děje, a bude to pro vás požitek. Vaše paměť pak bude jasná jak krystal.

Analogicky vypadá výsledek astrálního výletu. Jestliže má astrální tělo nedostatek energie, dojmy z výletu nejsou dost jasné. Jak jsem poznamenal dříve, vzpomínky musí být živé a silné, aby se zapsaly do fyzického mozku a zážitek byl zapamatován.

Využití čaker

Plné vyvinutí čaker a jejich ovládnutí může trvat mnoho let, podle přirozených předpokladů. To vám ovšem nebrání využívat je jednoduchým způsobem pro vylepšení vašich
OOBE a průzračných snů již v ranné fázi vývoje. Shromažďování energie a stimulování čaker je velice jednoduché. Tato shromážděná energie bude automaticky proudit do vašeho astrálního těla před a během projekce. S učením, jak shromažďovat energii a řídit tok energie čakrami, se začne měnit povaha vašich snů, průzračných snů a OOBE. To vám svým způsobem dává druhý život plný bohatých zážitků, z kterých se můžete těšit, učit a růst po duševní stránce.

Vyšší úrovně a jejich vyrovnávací zóny

Obecně uznávaná jména sedmi známých úrovní existence od nejnižší po nejvyšší jsou: Fyzická, Astrální, Mentální, Buddhická, Átmická, Anupadaka a Adi. Tyto vyšší roviny jsou svou strukturou podobné astrální dimenzi, ale na mnohem vyšší úrovni vědomí a jsou od ní zcela odděleny. Mezi rozdílnými úrovněmi jsou přechodné oblasti neboli vyrovnávací zóny někdy nazývané nižšími podrovinami. Dobrou analogií k rozdílným dimenzím a jejich vyrovnávacím zónám je zemská atmosféra: jestliže by vzduch pozemské atmosféry byl astrální dimenze, stratosféra by byla vyrovnávací zóna a vesmírné vakuum by bylo mentální dimenzí. Zemskou atmosférou můžete lítat normálním letadlem/astrálním tělem, velmi výkonné tryskové letadlo potřebujete, abyste se dostali do stratosféry, ale abyste mohli cestovat vesmírem, musíte mít vesmírnou loď/mentální tělo. To je vysvětlení, proč potřebujete rozdílná subtilní těla, abyste mohli cestovat do těchto rozdílných úrovní existence.

Astrální tělo může vstoupit do vyrovnávacích zón nebo podrovin dimenzí nad a pod astrální dimenzí, obsahuje-li správný typ energie. Pro existenci ve vyrovnávací zóně mezi fyzickou a astrální úrovní (v reálném čase) musí astrální tělo obsahovat éterickou energii. Pro existenci ve vyrovnávací zóně mezi astrální a mentální úrovní musí obsahovat mentální energii.

Projekce do vyšších úrovní

Při dostatečné kontrole čaker můžeme vytvořit energii pro tyto vyšší úrovně. Produkce jednoho specifického typu energie vynese vědomí na odpovídající úroveň a posílí patřičně subtilní tělo. Toho se obvykle dosahuje meditací pro pozvedávání vědomí a pokročilou práci s energií v čakrách. Vědomí pak může prožít tuto úroveň existence. Jestliže je k dispozici dostatek energie a jsou vyhovující podmínky, meditátor může projektovat specifické subtilní tělo přímo do jeho přirozené úrovně.

V závislosti na schopnostech operátora je vyšší tělo posilněno a projektováno z některého z nižších. Astrální tělo v sobě obsahuje všechna ostatní subtilní těla a může během projekce projektovat mentální tělo do mentální dimenze atd. Díky tomu získáme někdy rozmanitou sbírku vzpomínek z jedné projekce. Základním pravidlem je, že tělo, které obsahuje největší množství energie, bude mít nejsilnější vzpomínky. Tyto dominantní vzpomínky budou uchovány fyzickou myslí po jejím návratu do bdělého stavu. Vědomé projektování do vyšších úrovní než je astrální, vyžaduje vysoký stupeň dovednosti. Musíte být mistry jak v pozvedávání vědomí tak v ovládání čaker, ale dá se to zvládnout. Já jsem se již projektoval do Astrální, Mentální, Buddhické a Atmické úrovně existence. Obyčejně se věří, že člověku jsou přístupné pouze Astrální, Mentální a Buddhická úroveň, zatímco do vyšší Adi a Anupadaka úrovně není možné se projektovat. Tyto dimenze byly pojmenovány a popsány, takže tam někdo být musel — jinak by byly neznámé (ale třeba se o nich ví zprostředkovaně od jiných, vyšších bytostí). Jestliže si uvědomíte pravou přirozenost mysli, pochopíte, že neexistují žádné hranice.

Mimochodem: Tyto dimenze nemají žádnou cedulku, která by říkala: Vítejte do Astrální dimenze nebo Mentální dimenze, dávejte si pozor, na co myslíte!?. Nyní tedy popíši vyšší úrovně. Použil jsem tato uznaná jména.

Astrální dimenze

Je to svět naruby, podobný tomu, který našla Alenka v Říši divů. Všechno vypadá skutečně, ale je to proměnlivé a nestálé. Můžete tu nalézt všechno — od základních, hrubých úrovní plných sexuální energie až po nádherná a poklidná místa plná spirituální harmonie. Čas je zde zkreslený a rozpínavý. Hodina v astrální dimenzi vypadá jako pár minut ve fyzickém světe. Ve srovnání s fyzickým světem má mnohem vyšší vibrace. Je to jako přehrávat videokazetu dvacetinásobkem normální rychlosti, ačkoliv to není zřejmé, jste-li uvnitř. Pohyb mezi jezírky astrálních snů je pro většinu projektorů záležitostí typu hop nebo trop. Musíte nashromáždit rozsáhlé zkušenosti, abyste mohli podnikat plánované astrální cesty do specifických realit. V této dimenzi je nekonečné množství realit, rovin, říší a snových jezírek. Jak jsem již podotknul, přirozeně se vrství a shlukují do jezírek spřízněných myšlenek. Během spánku nebo při průzračném snu podvědomí vytváří jedno jezírko speciálně pro vás, vaše osobní divadlo snů. Jestliže si uvědomíte sami sebe během snu, dostanete jej pod kontrolu. Kontrola je převzata od výkonného podvědomí. Bez účinku jeho mocné kontroly se vaše osobní zakázková říše změní. Budete se nalaďovat na jiné souhlasné části astrální dimenze a realita, v níž se nacházíte se začne mísit s jinými realitami a získávat odlišný vzhled. Při vědomé projekci do astrální dimenze se můžete naladit na jakoukoliv její část a cestovat do odlišných realit, jiných snových jezírek nebo do jejich směsí. Na to existují různé techniky, ale všechny vyžadují nějakým způsobem dezorientovat podvědomí a přinutit jej, aby vás přeneslo do jiné astrální reality. Někteří projektoři se dívají na své rozplývající ruce. Jiní se otáčejí a způsobují záměnu stran. Tyto metody dezorientují mysl a dávají podnět podvědomí naladit se na jinou část astrální dimenze.

Je velice složité popsat, jak se dá pohybovat mezi úrovněmi, zřejmě se to musíte naučit tím, že to uděláte — metodou pokusu a omylu. Musíte se naučit, jak využívat a řídit podvědomí a jak je přimět k určité činnosti.

Projekce do virtuální reality

Zde je jednoduchá a spolehlivá metoda pro vytvoření vlastní říše: Vezměte plakát s příjemnou scenérií, něco jasného a slunečného. Čím větší, tím lepší, ale standardní plakátová velikost by měla stačit. Pověste jej na zeď místnosti, v níž se hodláte projektovat, popř. v jiné místnosti, která je poblíž. Vezměte reflektor a nastavte jej tak, aby osvětloval plakát, stačit bude i obyčejná stolní lampa. Umístěte osvětlení nad nebo pod plakát, tak aby se po něm světlo rozptýlilo a osvětlovalo jej trochu jako promítací plátno.

Vstup do vaší osobní říše: Když se projektujete, jděte proti plakátu a na nic nemyslete. Nepřemýšlejte o tom, co děláte, jenom na něj zírejte a pohybujte se k němu. Jakmile se k němu tímto způsobem přiblížíte, vaše podvědomí vytvoří astrální říši podle plakátu. Jen se pohybujte až k plakátu a do něj. Je to jako vkročení do jiného světa. V tomto světě bude vše přesně jako na plakátu. Odhalí se normální třídimenzionální svět, přesná kopie, nerozeznatelná od reality.

Upravení světa podle svých představ: Vystřihněte a nalepte malé obrázky věcí nebo lidí, které chcete potkat v tomto světě, když do něj vstoupíte. Nenalepujte na plakát celé obrázky. Vezměte nůžky a vystřihněte podle obrysu věc nebo člověka. Snažte se najít obrázky, které jsou přibližně ve stejném měřítku jako plakát. Vystřihnete-li malý obrázek někoho, ať už živého nebo mrtvého, vaše podvědomí vytvoří myšlenkovou formu jeho(její) tělesné schránky a on(a) tam na vás bude čekat. To může být vynikající způsob, jak komunikovat s lidmi, kteří již zemřeli.

Spiritistická komunikace: (moje teorie) Podvědomí vytvoří myšlenkovou formu tělesné schránky nějakého člověka. Tato schránka může být oživena perfektní a podrobnou pamětí vašeho podvědomí. Je-li však láska mezi projektorem a vytvořenou osobou, duch této zemřelé osoby bude přitahován na scénu a využije možnosti komunikovat s projektorem pomocí oživování vytvořeného obrázku jeho starého těla.

Akašcké záznamy

Akašické záznamy se nacházejí ve vyrovnávací zóně mezi astrálním a mentálním světem, zčásti jsou astrální, zčásti mentální, a svým způsobem se rozpínají mezi všechny úrovně. Jsou to záznamy všech myšlenek a všech událostí, které se kdy přihodily, něco jako obrovská až nekonečná mentálně-historická obrázková kniha. Akašické záznamy také obsahují pravděpodobnosti pramenící z minulých událostí, činů a myšlenek. Je to jako pohled do budoucnosti.

Pokud se naladíte na Akašické záznamy, nejspíše narazíte na události, které doprovázelo největší množství energie. Z toho důvodu nejsnáze spatříte války a pohromy. Energie obklopující tyto události jim dává vyniknout nad všechno ostatní a jsou tedy snáze viditelné. Pohlédnete-li do budoucnosti, do oblasti pravděpodobnosti, vstoupíte do matoucího maelstrému symbolismu smíšeného se současnými událostmi.Tento symbolismus je způsoben systémem víry většiny náboženství. Milióny lidí na světě věřily tisíce let v určitou formu proroctví, ať již to je biblická “Kniha odhalení” nebo Nostradamova proroctví. Tato starodávná proroctví jsou bohatě prodchnuta symbolismem. Ten pak ovlivňuje způsob, jakým lidé myslí a sní o budoucnosti.
V Akašických záznamech se projevuje jako symbolická reprezentace budoucnosti. Symbolismus je velkou pomocí, která usnadňuje konzultaci s Akašickými záznamy.

Akašický symbolismus můžete využít jako index. Např. lze poměrně snadno pochopit, že odkaz “Psí Války” reprezentuje válku.”Děsivá Zubatá” je univerzální symbol smrti a destrukce. Takže pokud vás zajímá tento druh budoucích událostí, naladíte se na symbolický index pro válku a pak listujete oddílem minulých a budoucích válek. Kromě jasnovideckých schopností při hledání minulých a budoucích událostí velmi pomohou znalosti z historie, geografie, náboženského symbolismu, ústředních osobností při světových událostech a znaky států. Například co se týče vize budoucnosti, kterou uvádím dále: Kdybych byl věděl kdo byl známou osobou mluvící k davu a rozpoznal o jakou zemi se jedná, mohl jsem přesně předpovědět budoucí události, místo abych jim porozuměl až poté, co se staly.

Vstoupil jsem do stavu vědomí zvaného Akašické záznamy. Tam jsem byl zaplaven morem symbolismu. Viděl jsem ve čtyřech rozměrech naráz. Má vědomá mysl to dost dobře nemohla přijmout. Viděl jsem války, hladomory, epidemie, pohromy, zemětřesení, erupce sopek, pády letadel, vraždy atd. Bylo to příšerně zmatené a depresivní. Přesto jsem spatřil kousek symbolismu, kterému jsem porozuměl a naladil jsem se na něj. Děsivá Zubatá držela Psí Války (jak byli popsány mnohými proroky). Tito psi byli strašlivé bestie s rudýma očima a slintajícími chřtány. Držela je ta postava s kápí, zlou lebkou místo tváře a srpem v ruce. Spatřil jsem jak pustila psi, což symbolizovalo nadcházející válku.

Vznášel jsem se nad tím vším naladěn na tuto scénu, cítil jsem paprsky slunce a pach města pode mnou. Viděl jsem muže stojícího na vyvýšeném podiu pod dvěmi obrovskými meči. Vedl charismatickou řeč k mnoha tisícům lidí. Jeden z mečů se proměnil na široký křižácký meč. Ten muž byl Saddam Hussajn, bylo to v Bagdádu u památníku neznámého vojáka. Viděl jsem to šest měsíců před začátkem války v Perském zálivu. Nevěděl jsem kdo je Saddam Hussajn nebo kde se scéna odehrála, dokud jsem to neviděl v televizi během války v zálivu. Pohled do Akašických záznamů je jako listování nekonečným mentálním fotoalbem. Jste bombardováni děsivou řadou obrazů a zvuků z minulosti, přítomnosti a pravděpodobné budoucnosti. Musíte si vybrat některý z těchto myšlenkových záznamů, naladit se na něj a vstoupit dovnitř. Pak budete záznam prožívat jako kdybyste tam skutečně byli a sledovali to v okamžiku, kdy se to děje. Konzultaci s Akašickými záznamy můžete provádět sami, pokud máte dostatečné schopnosti, obvykle se tak ale děje za asistence vyspělé bytosti z vyšší úrovně existence. Vše pak probíhá ve formě jakési prohlídky s telepatickým průvodcem. Enormní množství informací je pro vás filtrováno a vybraný záznam minulých událostí nebo pravděpodobné budoucnosti je vám jasnozřivě předveden pomocí telepatického spojení s knihovníkem.

Někteří lidé tvrdí, že po vstupu do Akašických záznamů tam nalezli něco jako knihovnu se skutečnými knihami. Minulost, přítomnost i budoucnost byla zaznamenána ve formě textu v těchto knihách. Někdo dokonce říká, že přečetl záznam, a poté do něj vstoupil a prožil jej na vlastní kůži.

Všechna tato tvrzení odpovídají charakteru Akašických záznamů. Toto byly prohlídky za podpory knihovníka, kdy Akašické záznamy byly předváděny jako něco dobře známého, snadno použitelného a snadno pochopitelného.

Mentální dimenze

Velkolepá dimenze! Proměnlivé řeky zvuků ohraničené duhovými břehy pulzujícího světla. Myšlenky se objevují jako kaleidoskopické vzory světla a zvuku. Procházíte se poli nápadů pod třpytivým krystalickým nebem inspirace. Vstoupíte-li do tohoto světa, nesnažte se jej rozumově pochopit, jinak byste mohli zešílet, neboť to je nad lidské chápání. Pouze to vše přijměte tak, jak to je, pohybujte se s proudem a užívejte si!

Myslím, že tato dimenze je tím, čemu starodávní Vikingové říkali “Duhový Most” do Asgardu. Skutečně to vypadá, jako byste stoupali po duze do nějakého nádherného světa, kde musí jistě prodlévat Bohové. Zůstávej zde v krásném úžasu. Nechej dítě v sobě hrát si v této pohádkové zemi divů. Vše vypadá skutečně a stále.

Čas je ještě zkreslenější než v astrální dimenzi a realita je kaleidoskopická.

Buddhická dimenze

Je to hřejivý abstraktní svět plný dokonalého míru a nekonečné lásky. Průzračně bílá dimenze. Není zde žádný jiný zrakový nebo sluchový vjem, než všeprostupující, oslnivá Bílá. V této dimenzi velmi rychle zanecháte vědomého myšlení a vzdáte se individuality. Jakmile sem jednou vstoupíte, není možné delší dobu přemýšlet (neexistuje k tomu žádný důvod). Cítíte neodolatelné přání směrující vás k tichému klidu. Je to jako být pohroužen ve hřejivé, zářivě Bílé bavlnce. V tomto světě přestanete být individui a stanete se součástí jednoho celku. Stejně tak přestanete být mužem či ženou. Je to tak trochu jako návrat do mateřského lůna. Jste obklopeni, pohlceni a přijati nekonečným láskyplným teplem, porozuměním, odpuštěním a usmířením.

Čas tu ztrácí jakýkoliv význam. Vstoupíte-li jednou do tohoto světa, již nikdy jej nechcete opustit, nemůžete jej opustit, dokud vás vaše fyzické tělo nezavolá a nepřitáhne zpět. To je léčivé a odpočinkové místo pro duši.

 

Atmicka dimenze

Tato dimenze se jeví jako svět duchů. Zde duchové čekají na ty, koho na zemi milovali. Je to stastne místo shromazdovani. Místo, kde se kona opetne setkani dusi.

Světlo v tomto světě je nejzarivejsi, nejjasnější stribro, jasnější než zablesk svareciho oblouku. Je tak jasné, že se zda nemožné do něj pohlednout, ale pres to všechno je to nanejvys jemne světlo, mekke a konejsive. Je to světlo bozi lasky. Lide zde vypadají jako ve fyzickém světě, ale co nejnadherneji. Extaticky salaji plamenem nejjasnější lasky, stesti a radosti, jakou si jen lze predstavit. Atmosfera je elektrizujici a vitalni, zaroven však hluboce spiritualni. V tomto světě cítíte přítomnost Boha jako hmatatelné všeprostupující sily. Komunikace zde probiha pomocí telepatickych predstav na vysokem stupni, podobna “jeden-na-jednoho” jasnovidectvi, ale je více živá a realna. Rec a myšlenky ponechává zapomnění. Čas také zde naprosto stoji.

Skutecnost je skutečnější než normální skutecnost. Ve srovnani s tím je fyzický svět nejasny, unaveny sen plny napul mrtvych lidi. Tuto dimenzi jsem navstivil pouze čtyřikrát ve svém zivote. Pokaždé z nejhlubsi meditace pro pozvednutí vědomí se všemi čakrami siroce otevřenými a plne funkcnimi. Projevovala se také extremni aktivita temenni čakry. Doprovazel to pocit jako by tisice prstu vibrovaly a masirovaly cely vrcholek mé hlavy nad linii vlasu. Při techto čtyřech příležitostech má energie ve mne vyletela do zdanlive nemožných vysin a s sebou si vzala meho ducha a vědomí. Při vyvrcholeni tohoto hluboce mystickeho zazitku jsem slysel zvuk jedne dlouhé, pomalu stoupajici, ciste hudebni noty. Citil jsem tu notu v jadru své bytosti, ve svém srdci, volala mne a přitahovala k sobe. Zameril jsem se na tuto notu a sladil se s ní. Každým kouskem sily a energie jsem ovladal soustredeni svého vědomí na notu a projekci na ni. Zbaven fyzického těla jsem se projektoval přímo do této dimenze. Jako bych prochazel skrze hustou clonu na jiné místo a do jiného světa. Po cely zazitek jsem si dualne uvedomoval své fyzické tělo.

Rozhlizim se kolem sebe v údivu, světlo je tak stribrne a jasné, pronika hluboko do mé duse a cítím jeho lecivy dotek. Naproti mne je muj davno mrtvy syn. Bylo mu osm let, když mne opustil a vypadal presne tak, jako když jsem ho viděl naposledy. Zaril štěstím a jeho oči byly jasné a trpytive. Privinul jsem ho k sobe a plakal štěstím z toho, že ho vidím. Podíval jsem se za něj a spatřil velký zastup lidi cekajicich na mne. Byli to všichni pratele a pribuzni, které jsem znal a miloval a ztratil během svého zivota. Byli tam také mnozí lide, které jsem neznal. Přesto všichni vypadali jako stari znami a já jsem citil, že je všechny miluji. Tleskali, skakali nahoru a dolů a zdravili mne. Zazil jsem spoustu slz radosti a mnoho objimani a polibku. Když jsem pohledl za ně, viděl jsem, že jsme v prirodnim kamennem amfiteatru. Podlaha byla z hladkeho kamene a pár set metru dál stoupala do hrebene, který se ohybal směrem k nám. Na vrcholku tohoto hrebene jsou Andělé. Vypadají presne tak, jak je nakreslil Michaelangelo. Byli neuvěřitelně nadherni, s velkými Bile operenymi kridly, kaderavymi Zlatymi vlasy a Alabastrovou kuzi. Zatroubili dlouze na trpytive zlate trubky a zaznela cista a vysoka nota. Vysel jsem ze zastupu na volne prostranstvi. V bazni jsem pohledl na anděly a zamaval na ně. Jak jsem to udělal, nota pocala slabnout a Andělé zacali spoustet své trubky. Stal jsem nezmerny okamžik tise a rozhlížel se kolem sebe. Pak sezacalo všechno mihotat a já se snesl zpět do svého fyzického těla. Ronil jsem slzy. Nikdy jsem se odtud nechtel vrátit.

Smrt

Když po smrti definitivne opustite své tělo, domnívám se, že se stane toto: Prvnich pár dni se budete projektovat v reálném čase blízko fyzického světa, dokud vám nedojde zasoba vaší éterické látky. Poté zazijete druhou smrt a vstoupite do Astrální dimenze. Tam se očistíte od veskere touhy, neboť budete moci mít cokoliv, co jste si kdy prali, a v nadbytku. To se uskutecni pomocí dokonalého využití mohutnych tvůrčích schopností vašeho podvědomí. Zde můžete nasytit jakoukoliv vaši potrebu či touhu, dokud nezjistíte, že všechny touhy byly ve skutecnosti pouha iluze.

Nasledne se zbavíte vašeho Astrálního (zadostiveho) těla a vstoupite do Mentální dimenze. Tam uvidíte svůj prosly zivot, prozkoumáte a vyjádříte kazdou myšlenku, kterou jste kdy měli, a každý cin, který jste kdy provedli. Vaše myšlenky, vzpomínky a zkusenosti budou pridany k Akašickym Zaznamum. Neboť ty jsou zaznamem zkusenosti cele existence lidstva ve fyzické dimenzi.

Poté, co odložíte své mentální tělo, vejdete do Buddhicke dimenze. Zde zůstanete mimo čas kvuli leceni, odpočinku, usmireni, odpusteni a porozumeni sobe samym. Pak se zbavíte vašeho Buddhickeho těla a vstoupite do Atmicke dimenze. Tam budete v bozske přítomnosti cekat na ty, které milujete. Jednoho dne potom postoupite do další úrovně existence, kde vám budou odhalena velka tajemstvi zivota...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

astrální cesstování

(náborář 1, 17. 10. 2009 13:28)

Zajděte si na http://www.radnas.wbs.cz/ je to tam dobré a můžete se tam dát do řádu.

no kdyz sme u tech bitev

(Leon, 27. 5. 2008 20:59)

Ja se sam nepodivam do akasi trenuju teprve rok uvolnovaci cviky ated se chystam na AC ale kdyby mi nekdo rekl kdy a kde bude dalsi clka pripadne aktery tak bych byl rad. Je to tak trochu otazka ohledne budoucnosti meho zamestnani ale tolik kolem :] Ne ted vazne opravdu me to zajima

nnn

(xxx, 20. 2. 2008 16:34)

To bereš asi trochu naivně, zaprvé akashické informace nejsou nic podobného jak čmáranice na kousku papíru, ani to tam nefunguje jak na úřadě, ovšem v tomto případě by to byly ještě větší bláboly. :) zadruhé nepředpokládám že existuje tak silně dementní člověk, aby astrál využíval k dokazování nějakých směšných bitev, který nikoho nezajímaj. To může fakt jen nějakej fanatickej archeolog nebo co, a takovej tupec by se k AC ani nedostal, takže nevím o co to de. :) zatřetí vůbec nevíš k čemu AC vlastně slouží, takže než začneš něco nadšeně kritizovat, nauč se to a pak až kritizuj. Ale člověk, který to umí by to nikdy nekritizoval, to může jen blbec, kterej si myslí, že je děd vševěd, jakmile si přečte pár odstavců o něčem co vživotě neviděl. Jinak k tomu není co dodat... :)))

Ohromující

(Vojta49, 17. 2. 2008 14:47)

Už dlouho jsem nečetl větší snůšku blábolů. Kdyby existovalo něco, jako akašické pole, proč se historikové už několik století přou o to, kde vlastně se konala ta (Fredegarovou kronikou zaznamenaná) slavnáí bitva u Wogastisburku? Kdo mi to zjistí?
apear(zavináč)atlas(tečka)cz.

par otazek

(aneta, 16. 1. 2008 11:48)

mela bych par otazek-zkousela sem astralne cestovat byla sem uz uvolnena a vsecko ale pak sem si v duchu rikala co kdyz odcestuju nekam moc daleko a stribrna ,,snura,, se pretrhne tak sem dostala strach a radsi sem toho nechala a zajimalo by me jestli je to mozne nebo jakou vzdalenost muzu odcestovat bez toho abych mela strach. a jeste by me zajimalo jestli budu citit chlad-napr venku je -5 a ja cestuji v tricku a v teplakach... byla bych rada kdyby mi nekdo hodny napsal na maila anulka.li@seznam.cz odpovedi na me otazky ale byla bych rada kdyby to bylo z vlastni zkusenosti ...moky dekuji za odpovedi!!!!!! A PLOSIM PISTE !!!!!

Pravý autor

(Martin, 4. 1. 2008 12:17)

Ehm... hlavně že jsem tu nenašel skutečného autora tohoto textu !!! Jím je Robert Bruce.

Super

(Tyberion, 1. 12. 2007 20:42)

Něco takového jsem ještě nečetl ,fakt super.Vypadá to ,že se v tom asi hodně vyznáš.Ještě to tu prozkoumám a dík za informace.

oprava,adresa je

(Kings, 29. 11. 2007 20:49)

http://www.kings-exclusive.estranky.cz/

dobré čtení

(Kings, 29. 11. 2007 20:44)

To se bude líbit doporučím dál.Nakoukni na http://www.kings-exclusive.estranky.cz/ Kings

***

(Luděk, 22. 2. 2007 18:16)

..jsem užaslý.. to je přesně co nějak podvědomě cítím a vícekrát si částečně osahal (v regresi).
Moc bych se rád blíže seznámil s pisatelem... je to vše na velmi jemné úrovni... jsem hluboce potěšen..
cpe@seznam.cz